Детска Градина Брезичка
 

Стратегия 2023-2028

 

Приобщаващо образование 2021-22 г

 

+ПРОГРАМА и ДЕЙНОСТИ ПО-2020-21г

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА

Правилник за организиране на допълнителни педагогически дейности

 

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ „Брезичка“

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДГ „БРЕЗИЧКА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА