Детска Градина Брезичка
 

+ПРОГРАМА и ДЕЙНОСТИ ПО-2020-21г

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА

Правилник за организиране на допълнителни педагогически дейности

 

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ „Брезичка“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДГ „БРЕЗИЧКА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА