Детска Градина Брезичка
 

Детска градина Брезичка

Детска градина "Брезичка"Детска градина Брезичка се състои от 6 групи , от които : четири са в основна сграда –ул.”Август Попов №22, две са във филиала ,на ул.”Дойран №22. В много посоки се развива работата в детската градина. Духа на традициите се поддържа чрез системно запознаване с народните обичаи и пресъздаване на народната обредност. Тук се празнуват всички народни празници - от Сирни заговезни, Тодоровден , Лазаровден ,Цветница - на който се отбелязва именния ден на детската градина , Гергьовден , , Димитровден …. Децата се възпитават в дух на толерантност и умение да живеят с различията на всеки, да уважават особеностите на различните националности, да ги опознават и също да претворяват техните празници . Съвременните технологии също станаха част от образователния процес в детската градина.Всички групи са оборудвани със съвременна техника която помага на учителите за по качествен и разнообразен учебно –възпитателен процес. Всяка година, освен задължителната подготовка за училище която се осъществява от висококвалифицирани учители , се организират и групи за изучаване на английски език ,школа по народни танци, спортни танци . Детската градина задълбочено и последователно работи по темите за съхраняване националното богатство чрез запознаване и претворяване на основни народни обичаи: Димитровден , Сирни заговезни,Цветница , Лазаловден, Гергьовден, Еньовден .Друга основна насока в работата е и възпитаване на природосъобразно поведение чрез опознаване и грижа за природата , отглеждане на билки в своеобразния Еко – парк на градината . Нашата мисия е да възпитаме талантливи , добри, отзивчиви , знаещи, и добре възпитани личности, способни бързо да се адаптират към социалния живот в съвременното общество , да направим спокоен прехода на децата към училище чрез качествен образователен процес. Да развиваме детската личност, с всички нейни качества и способности: реч, мислене, творчески заложби, таланти, хармонично физическо и интелектуално израстване . Да опазим живота и здравето на поверените ни деца. Да им осигурим и да отговорим на нуждата им от: -любов и сигурност -нови преживявания -движение и радост -похвала и оценка. Да преживеят децата при нас вълнуващи дни изпълнени със знание, радостни преживявания, игри, разнообразие от дейности , личностно развитие и изяви. Да им предложим доверие, любов, уважение и приятелство ,щастливо детство на което има право всяко дете .


 

ДГ Брезичка Еко парк
Екопарк
Това което отличава детската градина, е нейният екопарк. Дворът,
неповторим с богатството на дървета , храсти, цветя и билки , с кътчетата
в които децата , в естествена обстановка в тишина и хармония могат да наблюдават промените в природата...

 

 

ДГ Брезичка Обучение
Обучение
Мисията ни е да развиваме детската личност, с всички нейни качества и способности – реч, мислене, творчески заложби, таланти, хармонично физическо и интелектуално израстване. Да опази живота и здравето на децата... Да им осигури...

 

 

Дг Брезичка Групи
Групи
Детската градина се състои от 6 групи , от които : четири са в основна
сграда –ул."Август Попов" №22, две са във филиала ,на ул.”Дойран №22. Всяка година в нея се възпитават около 140 деца.Екипът на градината е разпределен по групи както следва...

 

 

ДГ Брезичка Събития
Събития
В ДГ”Брезичка” всяка учебна година да завършва с голям концерт пред
родители и гости на открито , в същия този китен и сенчест двор под
брезите . Незабравими ще останат някои от тях като: “Весела въртележка”, “ Бързи, весели и сръчни”...

 

В Детска градина Брезичка Вашето дете

home_school_box_1

Се учи

И
home_school_box_3

и играе