Детска Градина Брезичка
 

Лазаруване

  • ДГ Брезичка
  • април 15th, 2022

В българската традиция Лазаровден е празник на нивите, пасбищата и горите, но и празник на момичетата. Лазаруването е било задължително за всяка девойка, без което тя не е могла да се омъжи. В ритуала участват момичета от 12-13 до 15-16 години, които се наричат „лазарки “.

Облечени в красиви носии и венци в косите, децата от четвърта група „Шарена дъга“, под ръководството на г-жа Сл.Димитрова и г-жа Т.Николова пресъздадоха този красив празник от фолклорния ни календар. С кошници в ръце те „обиколиха“ селото, пяха, танцуваха  и благославяха  , а стопаните ги „дариха“ с пресни яйца и дребни монети.

 

Народът вярва, че къща, в която са пели лазарките, е честита – в нея ще има плодородие, а стопаните ще се радват на здраве и весел живот.