Детска Градина Брезичка
 

Насоки за противоепидемични мерки

Nasoki_DG_31082021

  • ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ“ -   Детска градина „Брезичка” град Шумен работи по проект на ЕС и Оперативна програма „Наука образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. Проектът се съфинансира от европейските структурни и инвестиционни фондове. В него са включени 2 групи деца от филиала на детската градина, с  които се работи по Дейност – 1: допълнително обучение по български език за деца […]
  • График за прием на деца в детските градини за учебната 2021-2022 г. - файл
  • АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ - изтегли
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАЩИТЕ В 1 ГРУПА „ВРАБЧЕ” ДЕЦА - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАЩИТЕ В 1 ГРУПА „ВРАБЧЕ” ДЕЦА Фейсбук група – ГРУПА „ВРАБЧЕ” 2020 – ДГ „БРЕЗИЧКА” УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРИЕМ. Поради удълженото извънредно положение, децата ще влизат в детската градина без родител. Ще се приемат на централния вход от лице от персонала след преглед от медицинската сестра. С детето трябва предадете изисканите от […]
  • Прием на випуск 2020-2024 г - Уважаеми родители, на 8.09.2020 г  госпожа Кънева и госпожа Филова с нетърпение очакват   вашите деца, в група „Врабче“. При постъпване, освен раничка с пантофи, пижама ирезервни дрехи, носете необходимите медицински документи: 1.Здравно- профилактична карта на детето с талон за здравното състояние и проведен профилактичен преглед при личен лекар. 2.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни […]