Детска Градина Брезичка
 

Насоки за противоепидемични мерки

Nasoki_DG_31082021

  • Детска етнографска работилница на открито- „Майсторани“ -   Уважаеми родители,     в двора на нашата детска градина вече е в  действие „Детска етнографска работилница на открито”- „Майсторани“. Тя стана възможна чрез спечелен проект към Общински фонд  „Култура”-Шумен .     На една от площадките в двора организирахме  място, даващо  много  нови възможности  за детски занимания,различни от ежедневните.    Проектът  „Детска етнографска работилница на […]
  • ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ“ -   Детска градина „Брезичка” град Шумен работи по проект на ЕС и Оперативна програма „Наука образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. Проектът се съфинансира от европейските структурни и инвестиционни фондове. В него са включени 2 групи деца от филиала на детската градина, с  които се работи по Дейност – 1: допълнително обучение по български език за деца […]
  • График за прием на деца в детските градини за учебната 2021-2022 г. - файл
  • АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ - изтегли
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАЩИТЕ В 1 ГРУПА „ВРАБЧЕ” ДЕЦА - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАЩИТЕ В 1 ГРУПА „ВРАБЧЕ” ДЕЦА Фейсбук група – ГРУПА „ВРАБЧЕ” 2020 – ДГ „БРЕЗИЧКА” УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРИЕМ. Поради удълженото извънредно положение, децата ще влизат в детската градина без родител. Ще се приемат на централния вход от лице от персонала след преглед от медицинската сестра. С детето трябва предадете изисканите от […]