Детска Градина Брезичка
 

  • АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ - В навечерието на 3.03. в група „Мечо пух“ се проведе викторина „Аз обичам България”. Отборите „Роза“ и „Еделвайс“ се състезаваха в четири кръга- „Национални символи“, Пред картата на България“,  „От раклата на баба“, „Историята във въпроси“. Децата показаха знания за националните символи на България и тяхното значение, откриваха отговора на  загадки, скрит в картинки за природни и […]
  • Грамота от конкурса на НЧ „Уилям Сароян 2016“ Шумен за „Новогодишна украса“ - ДГ “Брезичка” получи грамота за участие в онлайн – конкурса на тема „Новогодишна украса“, който се провежда за първи път и е част от културната програма за развитие на НЧ „Уилям Сароян 2016“ Шумен през 2022 г. Целта  на конкурса е  осъществяване на  приемственост и взаимодействие   между поколенията. Участниците в него могат да бъдат: индивидуални, […]
  • Книжка подари - В Деня на дарителя приключи кампанията на ДГ „Брезичка”„Книжка подари“ , в която се включиха  родителите на нашите деца. Благодарение на това групите се обогатиха с  художествена и научно-популярна литература, с която ще  обогатим  библиотеките във всяка група. Кампанията е във връзка с годишния проект, по който работим-„В СВЕТА НА КНИГИТЕ”. С него целим да […]
  • Поклон, будители народни! - Кой събуждал умовете, бранел българското слово, та като вълшебно цвете то да разцъфти отново? Знам книжовниците стари силите си не пестили – с книги, вестници, буквари българския дух крепили. Да се знае, да се помни, че България е жива! На будителите скромни българинът китка свива. Дни преди Деня на будителите децата от група „Мечо Пух“ […]
  • На улицата има правила - Развлечение по БДП  под формата на открит урок пред колеги с мото „На улицата има правила“ се проведе на 14.10. 22 г  във втора група „Всезнайкио”. То бе подготвено  от г-жа Ирена Стоянова, която  пренесе децата на импровизирано улично платно. Те влязоха в ролята на пешеходци и шофьори, спазвайки светлинната  сигнализация и маркировката. Под формата […]