Детска Градина Брезичка
 

Прием на випуск 2020-2024 г

  • ДГ Брезичка
  • август 27th, 2020

Уважаеми родители,

на 8.09.2020 г  госпожа Кънева и госпожа Филова с нетърпение очакват   вашите деца, в група „Врабче“.

При постъпване, освен раничка с пантофи, пижама ирезервни дрехи, носете необходимите медицински документи:

1.Здравно- профилактична карта на детето с талон за здравното състояние и проведен профилактичен преглед при личен лекар.

2.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по- рано от 15 дни преди постъпване на детео. 

3.Изследвания на кръв/ПКК, СУЕ/ и урина /общохимично изследване и седимент/, извършени седмица преди постъпване на детето в ДГ.

4. Данни от личния лекар за извършени имунизации на детето.

5.Медицинска бележка от личен лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена 3 дни преди постъпване в ДГ.

Забележка: Всички медицински документи да са издадени в посочените срокове. Те се предоставят на медицинското лицев ДГ два дни преди постъпване на детето с цел да се избягва струпване в деня на приема .

ДЕЦА БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ.