Детска Градина Брезичка
 

Това което отличава детската градина, е нейният екопарк. Дворът, неповторим с богатството на дървета , храсти, цветя и билки , с кътчетата в които децата , в естествена обстановка в тишина и хармония могат да наблюдават промените в природата, да се учат на навици за нейното обогатяване , в опазване и съхраняване на всяко живо растение.

Началото на неговото създаване бе поставено през 2007година съвместно с усилията на колектива , с дарения и с доброволческия труд на родителите.Залесихме запустялата източна част на двора с различни дървета между които : липа , ясен, ела ,лешници. Допълнихме визията с лигострум, форзиция, чимшир , различни цветя и билки. Съживихме съществуващия кладенец и създадохме постепенно пътечки , мостче, кътчета за организирани занимания , къщичка на приказките , фонтан.Всяка година през април –май , съвместно с родителите правим пролетно зацветяване на двора за да е красив през всички сезони.

В Екопарка децата претворяват своите любими вълшебни приказки , той става сцена и за народните обичаи, приютява детския смях и стремежа на всяко дете за щастливи игри сред природата . Може би и поради тази неповторимост и уют който има създаден там, преди няколко години в този двор избраха да живеят семейство сови от защитен вид, а сега достойно и спокойно между дърветата и фонтана се разхождат и костенурки за радост на всички .

По традиция , ежегодно в нашия екопарк, отново съвместно с родителите провеждаме Есенен пленер на детските изкуства.Създадената природна красота става обект на детските рисунки , събраните камъчета през лятото намират място на детските колажи и изделия от природни и естествени материали