Детска Градина Брезичка
 

Група „Мечо Пух“ с дейности в Детска етнографска работилница на открито-„Майсторани“

  • ДГ Брезичка
  • октомври 1st, 2021

 

Уважаеми родители,

в двора на нашата детска градина вече е в  действие Детска етнографска работилница на открито- „Майсторани“. Тя стана възможна чрез спечелен проект към Общински фонд  „Култура”-Шумен .

    На една от площадките в двора организирахме  място, даващо  много  нови възможности  за детски занимания,различни от ежедневните.

   Проектът  „Детска етнографска работилница на открито”  дава  достъп  на  децата от ДГ ”Брезичка” да  работят , да творят и да се обучават на място и на открито,  извън техните занимални .

Закупени бяха детски пейки , станчета , грънчарски колелета , глина. Допълнителното оборудване и украса бяха осигурени от учителите в детската градина и техните дарения във вид на съдове от миналото : каче за добиване на масло, буренце , дървено корито, глинени сервизи , вази, подноси.

   На това място в двора    децата от всички групи  ще могат в постоянна и подходяща обстановка  да провеждат своите занимания на открито.

   Там те вече се занимават с интересни за тях дейности и с материали, използвани в бита на миналите поколения – ще работят  с глина , с текстил, с вълна . Ще рисуват върху керамични съдове, ще украсяват  предмети от различен материал.

   Педагогическият екип на детската градина създадохме  това  кътче  с идеята, че  когато  децата  научават – работейки  и произвеждат – играейки, техните умения са по- трайни , взаимоотношенията им са по- добри и преживяванията им  са изпълнени с радост.

Ето и изявите на децата от група „Мечо Пух“

Изработване на престилка с конци

Декоративно рисуване 

Декоративно рисуване на глинени съдове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това нетрадиционно допълнение към учебния процес, а именно заниманията  с природни, естествени,  материали на открито , ще развиват в  голяма степен и  познавателните способности на децата : внимание, памет, творческо мислене.

Ще се даде възможност децата да преживеят емоционално радостта от създаването на предмет, който има реална функция в ежедневието . Да откриват красотата и развиват въображението си като практикуват практически занимания.