Детска Градина Брезичка
 

Твочески дейности на група „Врабче“ в работилница „Майсторани“

  • ДГ Брезичка
  • септември 30th, 2021

В двора на нашата детска градина вече е в  действие „Детска етнографска работилница на открито”- „Майсторани“. Тя стана възможна чрез спечелен проект към Общински фонд  „Култура”-Шумен .

    На една от площадките в двора е организирано  място, даващо  много  нови възможности  за детски занимания, различни от ежедневните.

   Проектът  „Детска етнографска работилница на открито”  дава  достъп  на  децата от ДГ ”Брезичка” да  работят , да творят и да се обучават на  открито. 

Децата от група „Врабче“ първи се изявиха в новия кът  с две педагогически ситуации, в които творческите задачи бяха оцветяване на круши и моделиране на гъбки.

Малките творци  вложиха желание и любов в работата си, а средата допълваше всичко това.