Детска Градина Брезичка
 

Нашата мисия е да възпитаме талантливи , добри, отзивчиви , знаещи,   и добре възпитани личности, способни  бързо да се адаптират към социалния живот в съвременното общество , да направим спокоен прехода на децата към училище чрез качествен образователен процес.

Да развиваме детската личност, с всички нейни  качества и способности: реч, мислене, творчески заложби, таланти,  хармонично физическо и интелектуално израстване . Да опазим живота и здравето на поверените ни  деца.     Да им осигурим и  да отговорим на   нуждата им от:

-любов и сигурност

-нови преживявания

-движение и радост

-похвала и оценка.

Да преживеят децата   при нас   вълнуващи дни изпълнени със знание, радостни преживявания,  игри, разнообразие от дейности , личностно развитие и изяви.  Да им предложим доверие, любов, уважение и приятелство  ,щастливо детство на което има право всяко дете .