Детска Градина Брезичка
 

Директор: Соня Недялкова

Педагогически екип основна сграда и филиал

Учители:  Ирена Стоянова, Петя Атанасова, Ивелина Кънева, Сима Луладжиева, Румяна Колева, Тансу Недим,  Юркия Джелял, Петя Илиева, Марияна Йовчева, Теодора Николова , Славка Димитрова, Филка Филова.
Музикален ръководител: Веселина Дончева

Педагогически екип основна сграда

Непедагогически състав основна сграда

Медицинска сестра основна сграда: Росица Симеонова

ЗАС: Радостина Койчева

Пом.възпитатели основна сграда:
Валя Стойчева- гр.“Мечо Пух“
Елена Тончева-гр. „Всезнайко“
Диляна Банчева-гр. „Врабче“
Пенка Бойчева-гр.“Шарена дъга“
Пом.възпитатели попроект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“: Вероника Ефтимова и Росица Илиева
Готвач: Димитричка Ангелова 
Работник кухня: Стоянка Григорова

Охрана: Стефчо Стефанов

Екип филиал
Учители: СимаЛуладжиева, Юркия Джелял, Марияна Йовчева, Тансу Недим
Пом.възпитатели: Христина Славчева и Десислава Миткова
Готвач: Иванка Куманова
Медицинска сестра:  Ивалина Начкова
Към детската градина на 4 часа работят:

Психолог от ЦПЛР: Светлана Георгиева

Логопед от ЦПЛР : Красимира Иванова