Детска Градина Брезичка
 

Педагогически екип

Учители:  Петя Атанасова, Румяна Колева, Ирена Стоянова, Петя Илиева,
Ивелина Кънева, Тодорка Неделчева, Недялка Момчева, Славка Димитрова, Марияна Йовчева, Тансу Недим, Сима Луладжиева, Юркия Джелял
Музикален ръководител: Веселина Дончева

Непедагогически състав

Психолог: Веселина Велева
ЗАС: Радостина Койчева
Готвачи: Димитричка Ангелова , Иванка Куманова
Работник кухня: Стоянка Григорова
Медицински сестри: основна сграда: Росица Симеонова и Ивалина Начкова – филиал.
Филиал: Ивалина Начкова
Пом.възпитатели:
Основна сграда:
Валя Стойчева- „Мечо Пух“
Елена Тончева- „Всезнайко“
Диляна Банчева- „Врабче“
Пенка Бойчева-„Шарена дъга“
Филиал:
Христина Славчева
Десислава Атанасова
Охрана: Стефчо Стефанов
Директор: Соня Недялкова
Към детската градина на 4 часа имаме:
психолог от ЦПЛР: Веселина Велева
логопед от ЦПЛР: Красимира  Иванова